T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Tesisi Başvuruları

 

Başvurular

Dilekçe ve Tesis Raporu için tıklayınız.
 
Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
 

Dikkat: Lütfen başvuru yaparken sadece gerekli evrakı dosya muhteviyatında bulundurunuz. İlgili yönetmelik ve bağlı tebliğ'de belirtilen evrak dışında herhangi bir belge dosyaya eklemeyiniz. 

İlgili Mevzuat

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu

- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Uygulanmasına Dair Teblig(No:2011/1)

Başvuru Adresi

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Kontrolörler Kurulu Başkanlığı

Kat: 6-7

Tel  : 0 312 213 96 79 

Fax : 0 312 213 89 09