T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Mevlihanesi Vakıf Müzesi

Mevlevihane Dergâhı ve Camii kompleksi ticari faaliyetlerin ve bu faaliyetlere yönelik yapıların (bedesten, tarihi pazarlar, hanlar) yoğun olarak yer aldığı tarihi bölge içerisindedir. Mevlevihane Dergâhı yapısının da yer aldığı Tekke(Tekke Mevlevihane) Camii kompleksi H.1048 M.1639 yılında Türkmen ağalarından Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Cami giriş kapısında bulunan kitabede H.1048 yapım yılı ile "Hayır sahibi olan Mustafa Ağa'ya iki âlemde hak inayet eylesin. Mevlana'yı Rum için bir yer yaptı. Dervişler ibadet eylesin diye. Mevlana tarihini önce söyledi. Dinle çünkü kıssa söylüyor" sözleri yazılıdır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Gaziantep ile ilgili bölümde Tekke(Tekke Mevlevihane) Camii kompleksi ile ilgili şunlar yazılıdır " Birçok hanları var ama en görkemlileri ve en ünlüleri Mustafa Paşa Hanı, Pekmez Hanı, Tuz Hanı, İki Kapılı Hanı, Börekçi Hanı, Arasda Hanı'dır. İki tane de imareti (aşevi) var: Gelen gidene aylar yıllar bol ve minnetsiz sofralar açarlar. Tümüyle kırk tekkesi olup, hepsinin en görkemlisi en çok donanmışı, yiyeceği bol ve hoş yapılısı Mevlevi Tekkesi'dir. Türkmen Ağası Mustafa Ağa yapısı olup, IV. Muradın silahtarı Mustafa Paşa'ya bağışlanmıştır. Tekke 40-50 yoksul hücresiyle çevrilmiş, yüksek kubbeli baştanbaşa ham ve işlenmiş mermerlerle döşeli haremi, haremin ortasında büyük bir havuzun başında rengârenk üzüm salkımlarını andıran süslü avizelerle donalı çardağı olan büyük, sağlam, görkemli bir yapıdır".Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılan Mevlevi tekkesi vakıf eserlerinin sergilendiği ve Mevlevilik kültürünün yansıtıldığı bir müze olarak ziyarete açılmıştır.

         

      GAZİANTEP VAKIF MÜZESİ ESERLERİ

         

      Müzemizde; el yazması Kur'an-ı Kerimler, hat levhalar, şamdanlar, halı ve kilimler sergilenmekte olup, binanın önceden Mevlevihane olması hasebiyle, Mevlevi dervişlerinin maketlerle canlandırılması yapılmıştır.

         

      ADRES: Boyacı Mahallesi Eski Buğday Arastası Tekke Camii Yanı Şahinbey/GAZİANTEP

         

      Tel: 0342 232 97 97

         

      Faks: 0342 232 53 17

         

      Pazartesi hariç her gün ziyarete açıktır.

         

      Giriş Ücretsizdir. 


  
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg